RECONNECTION HEALINK® - rekonektivní léčení®

 

Pokud chceme v životě prožít něco nového, či poznat nové lidi, měli bychom svou „vysílací frekvenci“ neboli vibraci rozhodně změnit.
     Co je to Reconnection healink® - Rekonektivní léčení® ? Rekonektivní léčení a The Reconnection, které ve své Knize vědění "Enochovy klíče" (v kapitole 3.1.4. a 3.1.7.) předpověděl J.J. Hurtak a následně objevil Eric Pearl, nejsou metody a jdou daleko za techniky. Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™) je zcela nový a jedinečný způsob uvádění těla do harmonie a osobní transformace, nejedná se o léčení, je to název, chráněný mezinárodně ochranou zmačkou. Toto je citace z oficiálních stránek, jak vysvětluje Rekonnecton Healink® - Rekonektivní léčení® Dr. Eric Pearl: "Rekonektive Healink je forma, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích." Reconnective Healing™ představuje novou formu, které jde za hranice všech dosud známých a používaných technik. Rekonektivní léčení® není žádný léčivý dotek, terapeutický dotek ani dotek zdraví.Je bez rizika, vedlejších účinků nebo poškození (zaručuje absolutní bezpečnost)Co The Reconnection® a Reconnection healing® přináší můžete shhlédnout na : http://www.youtube.com/watch?v=py9vNHTKsMM&feature=youtu.be

Rekonektivní působení probíhá 35 - 45 minut, ve dnech po sobě jdoucích. V průměru postačí 2 - 3 dny. MŮŽETE SE PŘEDEM OBJEDNAT u V. STRNADOVÉ - certifikovaného  praktika Rekonektivnho léčení a Rekonektivního znovunapojení.        - mob.:777268114


 

Oáza zdraví a elegance © 2009 - 2024 , AIRWEB spol. s r.o.