URČOVÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN

 

Jsou to prameny vody tvořící velmi hustou síť, která se skrývá pod našimi nohami. Škodlivé účinky geopatogenních zón jsou známy již od nepaměti. Staří Číňané je nazývali dračí žíly. Jsou vytvořeny díky sedání zemské kůry, čímž vznikají trhliny do kterých vnikne voda a je problém na světě. Voda je totiž ten činitel, který za to může. Jindy životodárná voda tvoří vibrace, které stoupají kolmo do vesmíru a vše co jim stojí v cestě rozkmitávají a rozrušují. Jsou to jemné vibrace, ale po dlouhodobém působení dokáží rozbít například i betonové panely. Vliv vibrací, dokáže na lidskou buňku působit vyloženě destruktivně. Proto se dá velmi dobře zjistit jakou chorobou, může anebo je nemocen člověk, podle umístění jeho postele. Pokud při spánku zóna probíhá například přes oblast břicha, mohou být po čase problémy se všemi orgány, které se zde nachází včetně páteře. Buňky ležící v cestě těmto vibracím si v době klidu, kdy se mají zregenerovat a nabrat sílu, neodpočinou a tak nemohou dobře odolávat různým vnějším vlivům. Samozřejmě čím je organizmus starší, tak se buňky hůře regenerují a člověk rychleji onemocní. Je známo, že pro jakýkoliv organizmus, rostlinné buňky nebo i elektroniku je pobyt na zónách škodlivý a proto je nutné se těmto zónám raději vyhýbat, což je většinou problém, ale naštěstí řešitelný. Pokud máte zdravotní potíže, může je vyvolávat vliv geopatogenních zón. Už krátký pobyt na těchto zónách způsobuje bolest hlavy, poruchy spánku, únavu nebo špatnou funkci vnitřních orgánů. Při dlouhodobém pobytu pak od oslabení imunitního systému přes nejrůznější nemoci, až po probuzení rakovinných buněk. Geopatogenní zóny dělíme na : ZEMSKÉ - prameny vody, půdní zlomy, nepravidelné poruchy, HARTMANNOVY A CURRYHO ZÓNY - jsou to pravidelné zóny - pásy dle směrů světových stran - velmi hustá síť. UMĚLÉ - elektrosmog,počítače, mobily, wifi, vysílače atd. Máme zde i další skupinu nezařaditelnou pod žádnou z těchto skupin. Jedná se o paměti Země a různých míst, ve kterých uvízly energie /duše/, které na určitých místech žily a nebylo jim umožněno z nejrůznějších důvodů odejít. Tyto energie umí velmi komplikovat život novým nájemníkům, ale i majitelům nových domů, jež vznikly na místech, které ještě neopustily minulé energie /duše/. Nejsou vždy při zemi, jsou většinou v prostoru, je nutno se na ně nacítit a odhalit je a najít to správné řešení, jak tento prostor zharmonizovat. V poslední době se situace s patogenními zonami zhoršila nejen vlivem elektrosmogu, ale hlavně proto, že celkově prostor ve kterém žijeme musíme očišťovat od těchto energií. Intenzita GPZ je ovlivňována průběhem času, tj. otáčením zeměkoule. V průběhu 24 hodin byl průběh intenzity GPZ vysledován takto: 23.00 - 4.00 hod. dosahuje nejvyšších hodnot, 6.00 - dochází k prudkému poklesu, 9.00 - 11.00 - dosahuje nejnižších hodnot, v odpoledních hodinách intenzita opět vzrůstá. V noci, když je měsíc v úplňku, může intenzita překročit několikanásobně úroveň základní hodnoty. Velmi dobrými indikátory pro zjištění geopatogenních zón jsou psi a kočky. Pes reaguje obdobně jako člověk. Je-li pes na daném místě nervózní a chce místo opustit, pravděpodobně tudy prochází geopatogenní zóna. Kočky naopak tato „nevhodná“ místa vyhledávají. Pokud žijete v domě nebo v místě, kde se Vám dobře nespí, máte zdravotní problémy, nejste v pohodě, kde máte pocit, že nejste sami, že vnímáte, že není vše, jak má být, můžete využít této služby a vyřešit tento problém. V případě zájmu se můžete objednat na tel. 777268114. Cena této služby je 400,-/hod.+ 21% DPH 84,- Kč. Celkem 484 Kč.


 

Oáza zdraví a elegance © 2009 - 2024 , AIRWEB spol. s r.o.