HLUBINNÁ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE - REGRESE

 

Hlubinná abreaktivní psychoterapie je psychoterapie, která vychází z teoretického předpokladu, že člověk není tvořen jen tělem, ale i duchem. A psychoterapeutická praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie neustále potvrzuje, že psychické a psychosomatické potíže, jimiž lidé trpí, jsou ve své podstatě všechno jen následky traumat, prožitých v minulosti. Teorie je přehledně zpracována v publikaci: A.Dragomirecký: Teorie osobnosti. Pokud se s teorií seznámíte, zjistíte, že je vybudována přísně axiomaticky, tj. jsou formulovány axiomy (předpoklady, které se pokládají za pravdivé a nedokazují se) z nichž se vychází a všechna další tvrzení jsou pak již z nich odvozena. Teorie, obsažená ve výše uvedené publikaci není teoretickým podkladem pouze pro hlubinnou abreaktivní psychoterapii, ale je to ve své podstatě psychologická teorie osobnosti, z níž lze odvodit všechny jevy, s nimiž se v psychologii setkáváme. Pokud si dáte práci a porovnáte si různé tzv teorie osobnosti, kterých je v psychologii mnoho, zjistíte, že zmíněná publikace Teorie osobnosti je oproti ostatním teoriím formulována skutečně exaktně a že také nepokrývá pouze nějakou část pozorovaných psychologických jevů, ale všechny, s nimiž se v psychologii setkáváme. Z filosofického hlediska je zajímavá také praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie, protože vám dá velice jasný a plastický obraz mechanismů, kterým člověk podléhá a které ovládají jeho život. Z tohoto hlediska je tato terapie zajímavá i pro ty, kterým nejde v daném okamžiku o nějakou psychoterapeutickou práci na sobě, ale spíše o poznání různých duchovních zákonitostí. Mnoho lidí si často klade otázku, jak posuzovat a srovnávat jednotlivé techniky a směry, které umožňují práci na sobě samém. Podle názoru autora těchto stránek jde hlubinná abreaktivní psychoterapie skutečně k podstatě věci a je-li prováděna správně a důsledně, nejen že dává vynikající psychoterapeutické výsledky, ale zároveň umožňuje relativně velice rychlý pokrok v poznání duchovních zákonitostí. Je vhodné ji využít při fobiích, při nezpracovných záležitostech z minulosti. Je možno se objednat na mob.:777268114.


 

Oáza zdraví a elegance © 2009 - 2024 , AIRWEB spol. s r.o.