RECONNECTION HEALINK® - rekonektivní léčení®

 

Co je to Rekonektivní léčení®? Rekonektivní léčení® a The Reconnection®, které ve své Knize vědění "Enochovy klíče" (v kapitole 3.1.4. a 3.1.7.) předpověděl J.J. Hurtak a následně objevil Eric Pearl, nejsou metody a jdou daleko za techniky. Rekonektivní léčení (Reconnective Healing™) je zcela nový a jedinečný způsob uvádění těla do harmonie a osobní transformace. Toto je citace z oficiálních stránek, jak vysvětluje Rekonektivní léčení® Dr. Eric Pearl: "Rekonektivní léčení je forma, která je zde na planetě vůbec poprvé. Znovu nás spojuje s celým vesmírem, stejně jako nás znovu spojuje s celým naším bytím a s tím, kdo jsme. Předpokládá se, že je schopné nás napojit na vesmír a na naši nejhlubší podstatu nejen skrze nový komplex frekvencí, ale dost možná přes zcela nové pásmo. Realita jeho existence se už jasně ukázala jak v praxi, tak i ve vědeckých laboratořích." Reconnective Healing™ představuje novou formu, které jde za hranice všech dosud známých a používaných technik. Rekonektivní léčení® není žádný léčivý dotek, terapeutický dotek ani dotek zdraví.Je bez rizika, vedlejších účinků nebo poškození (zaručuje absolutní bezpečnost). Každé ošetření přinese harmonii přesně toho problému, který je pro vás v danou chvíli nejpotřebnější a nejvohdnější.Je proces, který pokračuje i po ukončení sezení!!! Nejedná se o "nabití energii", která se pak více či méně vyčerpá. Při působení nedochází k přenosu energie terapeuta na pacienta. Nejedná se o žádnou formu klasického "léčitelství". Rekonektivní léčení® vás však dovede až do nadsmyslového stavu bytí, do stavu vlastní jednoty, tzv. sámándhi. Rekonektivní léčení® funguje na základě přenosu energií, světla a informací. Léčivé frekvence, které mohou působit až na Vaše DNA, pomáhají tělu se dostat do rovnováhy, ve které se tělo začne samo harmonizovat a působí přesně tam, kde je to pro Vás v tu danou chvíli nejlepší. Záměrem Rekonektivního léčení® je působení nových frekvencí na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální a spirituální. Toto působení jde za hranici našich pěti smyslů, spojuje člověka s dosud neznámými frekvencemi, které mají vyšší vibraci než frekvence, s nimiž pracuje naše tělo. Když se naše energetické pole s těmito frekvencemi setká, začne na ně reagovat. Energetický systém s nižší vibrací se začne přizpůsobovat energetickému systému s vibrací vyšší.... až se jejich frekvence sjednotí. Tím, že tělo začne pracovat na vyšších frekvencích, mohou se začít rozpouštět bloky a překážky, které jsme si vytvořili v nižších vibracích nebo které prostě máme (třeba jsme se s nimi narodili). Transsenzorické působení umožňuje realizovat celý váš potenciál, na vyšších úrovních je dokonce schopno restrukturalizovat DNA informace a zvýšit imunitu. Při Rekonektivním léčení® dochází k harmonizaci člověka jako bytosti - celku. Rekonektivní léčení® uvádí do rovnováhy fyzickou, psychickou, mentální i spirituální stránku člověka. Nejde o léčbu zaměřenou na jedno konkrétní onemocnění. To je i důvodem toho, proč jsou výsledky rekonektivního léčení® u klientů se stejnou lékařskou diagnózou odlišné. Jde o odlišné bytosti, které mají pouze stejné projevy určité nemoci. Vyléčení nějaké nemoci je spíše doprovodným efektem toho, co se v člověku po setkání s Rekonektivními frekvencemi děje. Rekonektivní léčení® může pomoci např.: - zvýšit životní energii a celkově zlepšit zdraví - zlepšit funkci imunitního systému - dochází k osvobození od úzkostí, depresí a bolestí - dochází k rychlejšímu zotavení po zraněních či operacích - zlepší se Vaše smysly - budete lépe odolávat stresu - přichází omlazení a pocit lehkosti - dochází k odstranění destruktivních sil - zvýší se vaše pozornost, nadšení a radost ze života - dochází k odstranění karmických a dalších bloků - dochází k rovnováze na úrovni fyzického, emocionálního bytí - pocítíte možnosti transformace a změny - zvýší se Vaše schopnost naladit se do vyššího vědomí - zrychlí se Vaše duchovní cesta - pocítíte hlubší stav rovnováhy ve všech oblastech svého života Každá zkušenost s Rekonektivním léčením® je jedinečná! Napojení na rekonektivní frekvence proběhne vždy. Jak a kde tyto frekvence budou působit, neovlivní ani praktik a ani vy. Problém může někdy spočívat v tom, že to, co očekáváme nebo chceme, nemusí vždy odpovídat tomu, co ve skutečnosti potřebujeme! Jestliže se člověk rozhodne absolvovat rekonektivní harmonizaci, měl by být otevřený a přístupný těmto energiím a přijímat všechno, co přichází. Jedná se o příjemný zážitek a každý klient má svou osobní a jedinečnou zkušenost, která ho změní navždy. Klient by, ale neměl nic konkrétního očekávat a většinou jsou lidé velmi překvapeni, že dostali neočekávané ... O Rekonektivní léčení® se také zajímá dnešní věda. Výzkumy a studie renomovaných vědců, jako jsou Gary Schwartz PhD., William Tiller PhD., doktor Konstantin Korotkov a další, reálnost těchto frekvencí potvrzují svými přístroji a pokusy. V současné době probíhají v mnoha institucích výzkumné programy, které by měly odkrýt další informace. Rekonektivní léčení® (Reconnective Healing™) poskytuje praktik, který má Level I a II a vyšší. Doporučena jsou 1-3 sezení jdoucí za sebou, není vhodný odstup více než jeden týden. Rekonektivní působení se odehrává u vleže na lehátku bezdotykovým působením rukou. Na daný problém se sjednává jedno až maximálně tři sezení v libovolném časovém odstupu dle potřeby klienta. Není to tedy terapie, která by se doporučovala pravidelně a dlouhodobě. Reconektivní léčení® představil poprvé světu uznávaný americký doktor a léčitel Dr.Eric Pearl. * Při své praxi chiropraktika jednoho dne zjistil, že se jeho pacienti začínají zázračně uzdravovat ze všech možných nemocí, včetně těch nejvážnějších, a to jenom tím, že držel v jejich blízkosti své ruce. * Po nějaké době objevil, že je možné tuto schopnost osobně předávat ostatním lidem, kteří pak dosahují stejně dobrých výsledků. * Více.. Co je záměrem Rekonektivního léčení®? * Rekonektivní léčení přesahuje to, čemu se dnes říká "energetické léčení", ničím specificky se „nezabývá“ a nemusíte v něj věřit, aby fungovalo. * Představuje návrat do rovnováhy, ve které se tělo začne samo harmonizovat. * Každá zkušenost s Rekonektivním léčením® je jedinečná . * Pokud budete mít štěstí, Vaše setkání s touto frekvencí přijde ve formě, kterou předpokládáte; pokud máte opravdu štěstí, Vaše harmonizace přijde ve formě, na kterou jste možná ani nepomysleli, ale která bude pro Vás ta nejpotřebnější. Co The Reconnection® a Reconnection healing® přináší můžete shhlédnout na : http://www.youtube.com/watch?v=py9vNHTKsMM&feature=youtu.be Rekonektivní působení probíhá 1 hodinu, ve dnech po sobě jdoucích. V průměru postačí 2 - 3 dny. MŮŽETE SE PŘEDEM OBJEDNAT u V. STRNADOVÉ - certifikovaný praktik - mob.:777268114


 

Oáza zdraví a elegance © 2009 - 2024 , AIRWEB spol. s r.o.